UEM dla Windows 10

/UEM dla Windows 10
UEM dla Windows 10 2020-01-28T15:35:47+02:00

Nowoczesne zarządzanie
i wielopłaszczyznowe
zabezpieczenia
dla Windows 10

windows 10 airwatch

Dlaczego Vmware Workspace ONE na Windows 10?

Lokalne zarządzanie cyklem życia PC’tów (PCLM – z ang. PC lifecycle management) jest wysoce angażujące działy IT, drogie i nie skaluje się dla użytkowników zdalnych. VMware Workspace ONE zapewnia zunifikowane zarządzanie punktami końcowymi (UEM – z ang. Unified Endpoint Managment), oparte na technologii AirWatch, wprowadza nowoczesną efektywność zarządzania do systemu Windows 10 z tej samej konsoli opartej na chmurze (lub w sieci firmowej), z której korzystają pozostałe punkty końcowe i aplikacje. Workspace ONE UEM wykracza poza tradycyjny model zarządzania PCLM i wprowadza najlepszą w swojej klasie transformację cyklu życia komputera, która zapewnia inteligentniejsze zarządzanie operacyjne w IT, zaostrzone zabezpieczenia PC’tów oraz gotowość do pracy dla użytkownika dla każdego systemu Windows bez znaczenia fizyczny, wirtualny czy jako usługa (PCaaS).

Workspace ONE zawiera najbardziej nowoczesną i wszechstronną technologię UEM, która łączy nowoczesną wydajność systemu MDM z analizą i automatyzacją Workspace ONE Intelligence. Umożliwia to zupełnie nowe, podejście do konfiguracji polityk, przewidywania poprawek, dystrybucji oprogramowania bez nakładów inwestycyjnych a zapewnienia bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym. Workspace ONE zapewnia, że ​​komputery PC są gotowe do pracy dla użytkowników już od pierwszego dnia, zawsze zarządzane, z dowolnego miejsca, w domenie lub poza domeną.

airwatch UEM
mdm configuration management

MDM dla Windows, Zarządzanie konfiguracją

 • Intuicyjne i samoobsługowe wprowadzanie nowych urządzeń oszczędza czas i pieniądze IT.
 • Natychmiastowa konfiguracja polityki korporacyjnej i kont do urządzenia w domenie lub poza nią oraz w dowolnej sieci.
 • Wykorzystaj nowoczesną efektywność zarządzania EMM wspieranie tradycyjnych zasad konfiguracji (np. GPO).

Zarządzanie poprawkami systemu operacyjnego z wykorzystaniem systemu Workspace ONE

 • Elastyczne wdrażanie i / lub odraczanie aktualizacji i poprawek systemu operacyjnego na podstawie priorytetu urządzenia, czułość i czasu okna utrzymaniowego.
 • Integracja z nową usługą Windows Update dla istniejącej Infrastruktura serwera WSUS.1
 • Uzyskanie szczegółowej inwentaryzacji i przeprowadzanie kontroli zgodności aktualizacji poszczególnych poprawek (KB) dla systemu Windows.
os patch management
software-distribution

Dystrybucja Oprogramowania

 • Zarządzanie, dystrybucja i uzyskanie pełnej kontroli dla wszystkich typów aplikacji – tradycyjnych Win32 lub nowoczesnych z zunifikowanego rozwiązania zarządzania urządzeniami iOS, Android, Windows 10.
 • Zapewnienie spójnego doświadczenie użytkownika tj. jednokrotnego logowania (SSO) dla wszystkich Aplikacji Windows – w tym aplikacji natywnych, SaaS i zdalnych.

Ocena statusu i zabezpieczeń klienta Windows 10

 • Nowy model zaufania użytkownika, aplikacji i urządzenia poprzez łatwą aktywację i zarządzanie funkcjami bezpieczeństwa – takich jak BitLocker, Device Guard, App Locker, Windows Defender, Firewall itp.
 • Ustawienie zasady ochrony informacji w systemie Windows (WIP), aby chronić wrażliwe dane robocze przed przypadkowym lub celowym wyciekiem danych.
 • Uzyskanie natychmiastowej widoczność na każdym punkcie końcowym, ustalenie punktu końcowego higieny bezpieczeństwa, aby szybko wykrywać i reagować na luki w zabezpieczeniach z dowolnej sieci.
client health and security